12. - 13. 1. 2019 - Klubová výstava a NVP Brno / Club show & NDS Brno© 2016 LOR